03-04-08

Positivism a Moral Duty?

 Politiek positivisme is géén morele plicht

 Photobucket

 U kent OpenVLD en Verhofstadt hun slagzinnetje wel : “Positivism is a Moral Duty”, ontstolen aan filosoof Karl Popper. Dit is een toch niet zo goedkope uitspraak waar men zomaar zou bij moeten beginnen handjesklappen of hoofdjeknikken.

Aanleiding voor deze tekst was het krantenartikel in GVA-online (3 april 2008)  dat nu reeds weer verdwenen is, en vervangen door een ‘ontkenning’ van eerder in de media gestuurde uitspraken van minister van Mobiliteit van Brempt (sp.a) en de directie van De Lijn – naar aanleiding van de aanhoudende gewelddadige multiculturele conflicten op het openbaar vervoer met steeds jongere allochtone delinquenten. Hier volgt een nog gerecupereerd deeltje van het bericht.

Photobucket


03/04 De Lijn wil personeel spreekverbod opleggen

De Lijn wil haar personeel een spreekverbod opleggen.

Zo wil de directie vermijden dat de maatschappij nog meer in een slecht daglicht geplaatst wordt.

De vakbonden zijn woedend en professor arbeidsrecht Roger Blanpain vindt dit idee 'hoogst ongebruikelijk'.

De Lijn zal dit spreekverbod op de algemene vergadering in mei bespreken. Enkele personeelsleden kregen nu al een brief met de dwingende vraag om te zwijgen.

De directie wil het spreekverbod vastleggen in het arbeidsreglement.

 
GVA


 

Deze berichtgeving, die nu reeds verwijderd is (wat eigen is aan online-kranten) geeft duidelijk weer hoe gevaarlijk politiek positivisme – datgene waar de blauwen hun slagzinnetje van gemaakt hebben – wel niet kan zijn.
 

Politiek positivisme is een term eigen aan de heersende beleidsklasse. Dat zal nooit anders zijn, vermits het nu eenmaal een methode is om aan de macht te blijven in het democratische systeem.
Echter moet je politiek positivisme zien in functie van de ontwikkeling op het vlak van welzijn.

Stijgt het welzijn van élk individu, dan is politiek positivisme echter wél op zijn plaats, maar dat is voor alle duidelijkheid niet het geval in Europa, anno 2008.

Daalt het welzijn, dan is politiek positivisme het gevaarlijkste wat er is (zo begint men bvb gewelddadige feiten te verzwijgen in functie van het multiculturele toekomstoptimisme). Zulke scenario’s zijn eigen aan politieke heerschappijen die trachten ten koste van het welzijn van de bevolking de macht te behouden.

Dat men zulke machtsgeile ‘leiders’ verkiest slaat werkelijk alles. Politiek optimisme zou electoraal moeten worden afgestraft in een tijd waar men bvb vanuit het parlement cijfers uit de criminaliteitsstatistieken verwijderd. Zulke praktijken zijn niet alleen hypocriet, maar nog eens onverantwoord ten aanzien van de bevolking op de koop toe.

26-03-08

Betoog voor het behoud van het kartel CD&V-NVA

Ik lees en hoor tegenwoordig vaak van Vlaamsnationalisten dat het Vlaamse kartel CD&V-NVA maar beter splitsen moet omwille van 'het verraad van Leterme'. Nu; ik zal zeker niet ontkennen dat Leterme in de eerste plaats zijn kiezers heeft verraden, en in de tweede plaats zijn kartelpartner... erger nog : ik zal de eerste zijn om het te zeggen! Maar laat dit alstublieft niet leiden tot een splitsing van het kartel. Net als deze vele Vlaamsnationalisten zag ik voor NVA de beste keuze dat ze zich los zou rukken van het kartel en zou gaan voegen bij LDD. Echter zie ik zulk een scenario enkel en alleen nog méér de vlaamse krachten (VB enerzijds en dat hypothetisch nieuwe kartel NVA-LDD anderzijds)  uit elkaar spelen. En laat die verdeeldheid nu nét onze zwakte zijn om ook maar iets te betekenen in de Belgische politiek!

Nu : waarom mag het kartel in Vlaanderens naam onder géén beding splitsen :

De kranten hebben samen met de blauwe criminelen (dit is mijn koosnaampje voor de blauwen die zichzelve onterecht 'liberalen' noemen) er nu bijna een jaar lang alles aan gedaan om leterme en zijn kartel kapot te maken. Zo zag je bvb heel de poppenkast in Hertogginendal lang Bart Somers (OpenVLD) vlaamsgezind klappen, terwijl Karel deGucht (ook OpenVLD) in de media sterk belgicistisch uit de hoek kwam. Vergis u niet : de OpenVLD is nooit gestopt zéér Belgicistisch te zijn.

decoration

Wanneer het kartel dus splitsen zou zullen ze ALLEN (Waalse leiders, blauwe vlamingen, rode vlaminge, groene vlamingen en de politieke media) in hun pollekes wrijven want : opdracht volbracht!

Belgicistisch paars heeft schrik van een groot vlaams kartel - zeker in 2009, want dan zou het wel eens goed kunnen dat dat grote vlaamse kartel een forza flandria zou aangaan met LDD en VB - en net uit die angst zal paars en onze journalistiek er alles aan doen om te voorkomen dat dat kartel blijft bestaan. Onze media zullen bij een splitsen van het kartel Leterme volledig onder de grond begraven. Zij die denken dat Leterme zal opgehemeld worden als 'de redder des vaderlands', vergeet het maar. Wees daar maar zeker van.

NVA moet niet samen met LDD in een kartel stappen : dat zou toch enkel de vlaamse zaak schaden. Het zou enkel een electoraal voordeel opleveren op korte termijn. Op lange termijn zou het enkel de Vlaamse krachten verdelen.


NVA moet daarentegen in Vlaanderens naam het kartel in stand houden en doorbomen om in 2009 met een forza flandria het cordon te doorbreken, samen met LDD. Het cordon doorbreken zal bespreekbaar worden omdat (1) de programma's van LDD, kartel en VB sterk overeenkomenen (2) het volk eindelijk recht heeft op een regering met een consequent programma.

De vlaamse kwestie is enkel en alleen actueel omdat het kartel bestaat, omdat CD&V groot is en omdat CD&V vlaamsgezind via het kartel kon overkomen zonder over te komen als de zogenaamd 'mentaal-gehandicapte vlaamsnationalisten' (om het met de woorden van OpenVLD'er Herman de Croo - de eerste Belgische ereburger - te zeggen). Het kartel moet blijven bestaan. Gun dit de blauwe criminelen slangen en co niet, zij verdienen het niet 30% van de Vlaamse kiezers tegen elkaar uit te kunnen spelen.

 

Minister Keulen (OpenVLD) is cultureel-schizofreen

25 maart 2008

Keulen vraagt reglement van Liedekerke op


LIEDEKERKE - Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen (Open VLD) heeft het reglement voor de speelpleinwerking in Liedekerke opgevraagd. Daarin staat dat de hoofdmonitor voortaan kinderen kan weigeren die geen Nederlands spreken of begrijpen.

'Principieel kan je geen anderstalige kinderen op gemeentelijke speelpleinwerkingen weigeren', reageert Keulen. 'Dat moet een duidelijk signaal naar Vlaanderen en de wereld zijn'.

decoration


Minister Keulen zegt dat hij de precieze inhoud van het reglement niet kent, maar vindt het principe zeer belangrijk. 'Uitsluiten is geen manier om integratie te bevorderen', zegt Keulen.

decoration


Indien blijkt dat het reglement van de gemeente Liedekerke niet wettelijk is, kan de toepassing ervan vanuit Brussel worden tegengehouden, besluit Keulen.

decoration

Het is vrij ongewoon dat de minister stappen onderneemt nog voor er officiële klachten zijn. avb

Bron: De Standaard

 


 

Mijn reactie hierop : 

Wederom bewijst Marino Keulen (OpenVLD) dat hij niet thuishoort in het Vlaams Parlement. Deze man is onbekwaam coherent te redeneren. Hij klapt cultureel-rechts en denkt dat hij een cultureel-rechts integratiebeleid voert door als een rasechte cultureel-linkseling de integratiedrempels te verzwakken. Ik noem zulke mensen cultureel-schizofrenen. Dit is te gek voor woorden. Je kan het een wonder noemen dat deze man met zulk een beperkt leidersintellect en zulk een beperkt redeneringsvermogen verkozen raakt op een toch wel belangrijke ministerpost... of is dit nu eenmaal eigen aan de kiezende meerderheid; dat zij voor onbekwame leiders kiezen?

Iets ontgaat me bij die multiculturalisten genre Marino Keulen : zij propageren de multicultuur als een leuke manier om elkaars cultuur te leren kennen - maar doen er beleidsmatig alles aan om nét niet met elkaar te kunnen communiceren.

 


Voor hen die weten willen wat ik nu juist bedoel onder de term 'cultureel-schizofreen' verwijs ik naar volgende URL : http://schrijfsels.skynetblogs.be/post/5699375/bent-u-cultureelrechts-cultureellinks-of-cult