30-03-08

Cultureel-links beargumenteerd dat slechts een minderheid van de moslims extremistisch is! Ja, en dan?

 "Slechts een minderheid van de moslims is extremistisch. Ja, so?"

 decoration

Het argument dat 'niet alle moslims extremisten zijn' en dat 'slechts een minderheid extremistisch zou zijn' noem ik geen argument dat de angst voor de verzuiling van de Islam (verzuiling) in Europa als onzinnig zou afschilderen. 

Vermits cultureel-links graag alles uit haar context trekt door het verleden er bij te betrekken zal ik dit ook doen om mijn cultureel-rechtse punt voor deze mensen wat duidelijker te maken.

Een absolute minderheid van de Duitsers was tijdens het Nazisme lid van de Nazi-partij. Dat nam toen toch ook niet weg dat de overgrote meerderheid van de Duitsers in de jaren '30-'40 het bevel opvolgden van hun marginale groep extremistische leiders? Dat kwam door het principe van controle en verklikking, bewapening van het volk (een iets waar ook de Islamitische wet totaal geen probleem mee heeft). In Eurabia anno 2050 zal het niet anders zijn. Het is een geschiedkundige vaststelling dat bij grote omwentelingen in de geschiedenis het steeds de herders (de radicalen) zijn die aan de macht komen, en de kudde (de massa) die steevast deze herder volgt.

Een veelgehoorde kritiek van de Islamofielen op de Islamofoben vandaag de dag is dat 'zij niet zouden inzien dat de extremistische moslims slechts een minderheid vertegenwoordigen'. Dit hoor je zeker nu, na de film van Wilders. Die u hier overigens nog steeds kan zien :

 
Zoals ik net heb uitgelegd doet dat er dus helemaal niet toe omdat een Religieuze maatschappij nu eenmaal streeft naar een maatschappij van sociale controle, religieuze controle en verklikking van wie niet in de pas loopt. Een maatschappij waar die aspecten gelden is een maatschappij waar een absolute minderheid (bvb de extremistische moslims) de volgzame massa-kudde in het gelid houdt.

 

Het gelijkheidsdenken (wat ik geen rationeel denken noem) laat 'Vrijheid van Religie' toe. En Vrijheid van Religie laat die extremistische minderheid nu eenmaal begaan. Dat gelijkheidsdenken dat inhoudt dat men 'alles en iedereen die de religie aanhangt' beschermen moet (omdat de aanhangers anders gekwetst zouden worden) en daarom geen enkele kritiek mag leveren op de duistere zijde van de Islam is de voornaamste oorzaak waarom cultureel-rechts europa moeite heeft met dat irrationele gelijkheidsdenken. Volgens cultureel-rechts is niet iedereen gelijk, of beter; is iedereen niet gelijk. Elke mens heeft andere waarden, andere normen (deze worden meegegeven door de cultuur van oorsprong, door de opvoeding en door alle individuele levenservaringen) - en vanaf het moment dat men collectief georganiseerde groeperingen toelaat die volstrekt andere waarden en normen als de heersende waarden en normen trachten  te verspreiden onder een grote collectieve deelbevolking, dan zal dit ontaarden in intranationaal conflict. En net daarom klaagt cultureel-rechts het gelijkheidsdenken aan, klaagt cultureel-rechts de vrijheid van religie aan en klaagt zij het sluipende en groeiende interculturele conflict aan. 

Want wat is het belangrijkste? Geweld trachten te voorkomen of trachten te voorkomen dat de lage tolerantiedrempel van de Religieuze wordt verlegd?

Wil u het stilzwijgen volhouden totdat de Islam zich electoraal verzuild? Laat het politiek optimisme varen. Politiek optismisme is Geen Morele Verplichting, maar de ondergang van Europa. Het multiculturele denken is al millenia oud, en Steeds is Zij de voedbodem geweest van gewelddadig cultureel conflict. Het zal nu niet op één of andere wonderbaarlijke wijze anders zijn.

Dit is tevens een oproep aan de progressieven onder ons : provoceer! Want provocatie heeft een progressieve functie! Het mooiste bewijs daarvan is dat vandaag de dag collectief is afgesproken in Islamitische middens om zich kalm te houden, om met een andere mening naar buiten te komen en om de islamitische heethoofden op te dringen gewoonweg niet naar het filmpje van de heer Wilders te kijken.