26-03-08

Euthanasie

Ik ben ervan overtuigd dat 'het Recht op Zelfbehoud' het enige en absolute Mensenrecht is, dat toepasbaar dient te zijn in ALLE culturen en niet cultureel maar enkel ethisch geïnspireerd kan zijn.

Dit recht impliceert dat men geen ander persoon kan of mag doden, vermits dit een schending van dit recht zou bewerkstelligen.

Doch zijn er idd gevallen van definitief ondraaglijke geworden pijn en een zekere dood te wijten aan die aandoening (dus twee voorwaarden opdat een vroegtijdige dood bespreekbaar wordt).
Deze gevallen zouden steeds aanspraak moeten kunnen maken op een vroegtijdige dood.

Deze vroegtijdige dood kan echter niet gegeven worden door een ander persoon. Dit zou een schending van het 'Recht op Zelfbehoud' betekenen.

Een zelfdoding is dus aan de orde.

Echter kunnen niet alle gevallen die onder vermelde twee voorwaarde aanspraak kunnen maken op een vroegtijdige dood de handeling van zelfdoding uitvoeren (bvb buiten het hoofd volledig verlamde personen).
Dit zorgt in dit technologische stadium voor een probleem.
Echter ligt er hier ook een technologische oplossing in het verschiet die nog niet helemaal op punt staat, maar toch bijna : het hersengestuurde mechanische handelen. Nu reeds heeft een arts via zijn eigen gedachten een mechanische arm kunnen bewegen - een zelfdoding voor hen die er nu niet fysiek toe in staat zijn moet aldus kunnen verwezenlijkt worden in de nabije toekomst.

En aldus denk ik dat euthanasie als bewuste zelfdoding wél aan de orde is.

Een ANDERE euthanasiewetgeving dan de huidige zou een tijdelijke oplossing kunnen zijn, maar ik denk dat zulk een wetgeving méér tijd benodigd dan een implementatie van het systeem en de apparatuur om zelfdoding toe te laten via een hersengestuurde mechanische zelfdoding.

Het spreekt voor zich dat dit niet impulsief dient te gebeuren (bij bvb een zware pijnscheut), maar via middenlange opvolging om de absolute zekerheid van de zelfdodingswens te achterhalen.

Mensen in coma dienen nooit te worden geëuthanaseerd : er blijft een kans bestaan van een ontwaking en dus nog levensmomenten.

Dit lijkt me de meest humane en moreel verantwoorde visie die ik kan bedenken.