25-04-08

Het racismespook ontleed!

Het racismespook… waarom noemt men cultureel-rechtsen ‘racisten’, waarom gaat men (de multiculturalisten) ervan uit dat cultureel-rechtsen/extreem-rechtsen per definitie platvloerse huidskleurenhaters/mensenhaters/nationaliteitshaters zijn?

Dit schrijfsel maakt onderdeel uit van het globale reëducatieplan van multiculturalisten.                                                         

Persoonlijk erken ik het woord ‘ras’ eigenlijk niet eens, bij toepassing op de mensheid. Ik heb het eerder over ‘etnische kuddes’. Ik maak inderdaad een onderscheid tussen culturele kuddes. Culturen en identiteiten zijn immers het menselijke middel dat groepen vormt, op korte en middenlange termijn groepscollectieve gedragingen en normen voortbrengt en op lange termijn zelfs een invloed kan hebben op de collectieve genetische aspecten van dergelijke kudde. Dat laatste heeft te maken met het feit dat cultuur en staatsorganisatie invloed hébben op een grotere kinderdracht bij bepaalde mensen met bepaalde maatschappelijke kwaliteiten, maar ook bvb een invloed heeft op aspecten zoals cultureel toegelaten/gestimuleerde incest.

Wie deze etnische ongelijkheid ontkent, ontkent de gehele biologische wetenschap – of je moet al een religieuze fanaticus zijn die de mens op de één of andere manier weet te catalogeren als ‘een goddelijk en a-biologisch wezen’.

decoration

Multiculturalisten die hun politieke opposanten echter uitschelden voor ‘racist’ zijn in wezen diegenen die het begrip ‘ras’ erkennen. Moest dit niet zo zijn, en moesten de multiculturalisten een beetje in staat zijn na te denken, zouden ze dit scheldwoord ook niet gebruiken – maar dat gebeurt dus wel (massaal!), en dat impliceert dus dat multiculturalisten het begrip ‘ras’ als zijnde realistisch erkennen.

Echter is het begrip ‘ras’ een imperialistisch begrip uit de 19de Eeuw waar nog amper een kleine marginale groep zich mee bezighoudt in het collectieve ongelijkheidsdenken (zijnde het apartheidsdenken en het rassendenken). Deze kleine marginale groep valt te marginaliseren.

Verder zal ik uitleggen hoe het komt dat multiculturalisten cultureel-rechtselingen zo gemakkelijk aanzien als ‘racisten’. Het is een ‘retorische val’ (een illogicisme, een verkeerde redenering) waarin de multiculturalisten vallen – waarschijnlijk uit sociale druk vanuit de politiek-correcte & multiculturele wereld – een door de overheid ingetimmerde oogklep die het logica-gerichte brein van de multiculturalist verdooft in deze materie.

Dit klinkt misschien allemaal immoreel om over te praten, maar mijn moraal is nu eenmaal dat rationeel denken het hoogste goed is – het kan me feitelijk geen moer schelen dat het sociaal niet aanvaard is om hierover te praten. Ik hang immers de Tweede Verlichting aan, een verhoogde mate van rationalisme, waar rekening gehouden wordt met (het tav. het rationalisme vaak tegenstrijdige) morele aspect van de mens. Ik tracht hier taboes te doorbreken, en is dat nu net niet het meest progressieve/vooruitgangsboekende wat je kan doen?

Stel ik daarmee dat men elk individu uit een bepaalde etnische kudde moet aanzien als een verpersoonlijking van de aspecten van die etnische kudde – generaliseer ik met andere woorden? Zeker niet! Het kan immers perfect dat een etnisch-anders (allochtoons) individu dusdanig afwijkt van de norm (het binnenste van de gausscurve) van zijn etnische kudde, dat dit etnisch-anders (allochtoons) individu zich helemaal in de norm (in het midden bevindt van de gausscurve) van de eigen etnische (autochtoonse) kudde. Dit komt volgens de wetenschappelijke norm zelfs voor bij 33% van de etnische kudde!

De mens is een dier. Een kuddedier. Elk kudde haar eigen regels en haar eigen cultuur. En dit heeft aldus een effect op de genetische eigenheid van de etnische kudde. Als men dit erkent, dan vindt men het antwoord op de VRAAG waarom multiculturalisten de extreem-rechtsen en cultureel-rechtsen bvb. ‘huidskleurhatende onmensen’ beschouwen. Het antwoord ligt immers in … de huidskleur en/of nationaliteit van het door de cultureel-rechtseling besproken onderwerp.

Huidskleur/nationaliteit zijn toevalligheden die samenlopen met een bepaalde vorm van cultuur bij bepaalde etnische groepen die hun cultuur hebben aangepast aan 4 factoren : het eigen klimaat, eigen tijdsgeest, eigen plaats en eigen geschiedenis.

Van hieruit onderscheidt ik drie soorten ‘racisme’ :

(1ste soort) discriminatie op basis van huidskleur
(2de soort) discriminatie op basis van nationaliteit
(3de soort) discriminatie op basis van cultuur/religie = gebonden aan 2de soort (nationaliteit)

En deze toevalligheid van de huidskleur/nationaliteit die leidt tot het multiculturele ‘racismespook’ is het feit dat culturen dus aangepast zijn aan klimaat, net als huidskleur aangepast is aan klimaat (1ste soort ‘racisme’). Net zo zijn culturen aangepast aan tijdsgeest,klimaat,plaats en geschiedenis, terwijl ook nationaliteit/cultuur & religie dit zijn (2de soort ‘racisme én 3de soort ‘racisme’).

Dit is de enige reden waarom multiculturalisten zo gemakkelijk, doodleuk, naar onze kop smijten met het ondoordachte scheldwoord ‘racist’. decorationHet komt er op neer dat zij zich laten vangen door toevalligheden van huidskleur of nationaliteit, wanneer wij – cultureel-rechtselingen – het hebben over de ongelijkheden tussen de collectieven (die er weldegelijk zijn) ; bvb, wanneer wij stellen dat statistisch gezien onze gevangenissen met 74% vreemdelingen bevolkt worden, dit terwijl ze een minderheid uitmaken. Wanneer wij met feiten afkomen, komen de multiculturalisten af met scheldwoorden, huidskleuren en nationaliteiten. Het is eens te meer duidelijk WIE er nu net naar huidskleuren kijkt, WIE er nu nét ongenuanceerd na’denkt’ over politieke zaken.

Deze onlogische multiculturele scheldredenering zal echter niet zomaar verdwijnen. Daarom roep ik cultureel-rechts en extreemrechts (die beiden terecht denken in termen van ongelijkheid, maar onterecht denken in termen van collectivisme) op om individualistisch te beginnen denken én spreken. Want idd, wanneer het ongelijkheidsdenken zich toespitst op collectieven is platvloers racisme niet ver weg - zeker in een multiculturele wereld van intercultureel conflict. Enkel wanneer we het collectivistisch denken (dat trouwens typisch cultureel- én economisch-links is) laten vallen zullen deze kinderlijke scheldpartijen vanuit het cultureel-linkse kampf stoppen.

Hier moeten wij naar streven, want wij moeten er naar streven dat ons cultureel-rechtse gedachtengoed aanvaardbaar wordt voor de electorale meerderheid.

Daarom, beste vrienden, val het collectivistisch denken aan. De samenleving bestaat immers niet uit gelijke of ongelijke groepen, maar bestaat uit ongelijke individuen. Het individualistisch denken is overigens een rationalistisch denken - dat heb ik reeds uitgelegd aan de hand van de gauss-curve, toegespitst op een etnische kudde.Voor het individualistisch ongelijkheidsdenken verwijs ik naar dit schrijfsel

Voor de definiëring van 'cultureel-rechts' en 'cultureel-links' verwijs ik naar dit schrijfsel

Voor de definiëring van collectivisme en individualisme verwijs ik naar dit schrijfsel

19-04-08

Le Soir roept op tot haat en geweld

Le Soir roep wederom op tot haat en geweld 

De franstalige cultureel-linkse én Belgicistische krant Le Soir heeft een nieuwe site opgericht waar men naar hartelust kan meppen op het gezicht van bekende politici. U kan er letterlijk "kletsen geven aan de persoonlijkheden die u HAAT". U kan er kiezen tussen figuren als Bart de Wever, Leterme, Filip de Winter, Poetin en Georges W. Bush.

decoration

Voor zover ik weet is oproepen tot haat en geweld bij wet verboden, maar wat nog schokkender is is de verborgen boodschap wanneer men bvb. Filip de Winter de pandoering van zijn leven heeft gegeven. Men leert er als het ware dat men het Belgicisme er maar beter in moet kloppen bij vlaamsnationalisten, nog het liefst onder het symbool van de Waalse haan.

De vechtpartij :

decoration    decoration


decoration    decoration

Dit is Belgische journalistiek! Overigens is het weer een mooi bewijs hoe 'vredelievend' het grootregionalisme/federalisme wel niet kan zijn.