17-04-08

Youtube : Pleidooi tegen het multiculturalisme.

Reëducatieplan voor multiculturalisten : les één.

Mijn eerste youtube-filmpje. Aan de multiculturalisten onder ons : welkom in her reëducatieplan.

Dit is een betoog voor op te houden met de strijd tegen (extreem)rechts. Dit is tevens een betoog voor de monocultuur. Dit alles in het kader van conflictbestrijding.

 

23:43 Gepost door R.G. in Vreemdelingen(beleid) | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-04-08

Leterme blijkt grootregionalist en federalist te zijn

Leterme wil niet dat Tony Blair permanente voorzitter EU wordt

Yves Leterme vindt niet dat de Britse ex-premier Tony Blair aan het hoofd mag komen te staan van de Europese Unie.

Het nieuwe 'verdrag van Lissabon' voorziet dat de Unie vanaf volgend jaar een permanente voorzitter krijgt, met een mandaat van tweeëneenhalf jaar. Vorige week zei Karel De Gucht (Open VLD) in Lissabon onomwonden dat de nieuwe topjob niet mag gaan naar iemand uit een land dat zich niet volledig engageert in Europa. Groot-Brittannië is geen lid van de Schengenzone, bedient zich niet van de euro, en is tegenstander van een EU-charter van grondrechten.

Net als De Gucht sprak ook oud-premier Dehaene zich al uit tegen een Europese president die niet uit een van de 'kernlanden' zou komen. Maar als veteraan kan hij zich dat veroorloven. Dat een minister in functie als De Gucht zich in niet mis te begrijpen woorden verzet tegen Blair is opmerkelijker. Dat premier Leterme gisteren in het VRT-magazine De Zevende Dag in vrijwel identieke bewoordingen de logica van De Gucht onderschrijft, is nog veel opmerkelijker.

Net als De Gucht zei Leterme dat hij 'onderschrijft dat het eigenlijk goed zou zijn dat het land waaruit de toekomstige voorzitter komt een sleutelpositie inneemt door volledig lid te zijn van de Europese Unie in al zijn facetten'. (Nieuwsblad)

Photobucket

Dit bewijst wederom dat Leterme zijn politieke denken niet het denken is dat zou zorgen voor kleinregionale soevereiniteit en meer bevoegdheiden voor de regio's. Dit staat in schril contrast met het beeld dat hij ophangt in de Vlaamse media sinds de voorbije verkiezingen waar hij pleit voor 'beter bestuur via meer autonome kleine regio's'. Het is immers zo dat de Europese Unie een sterk centraliserend grootgrondgebied is, en veeleer op een federatie lijkt dan op een confederatie van cultureel-soevereine lidstaten. 

Het feit dat Leterme een anti-centralist als Tony Blair liever niet ziet als permanent voorzitter van de EU is een teken dat Leterme liever een centralist op deze functie ziet terechtkomen. Dit kan men concluderen, vermits Blair een uitgelezen kans zou zijn voor het kleinregionale beleid.  

Leterme blijkt een rabiate aanhanger te zijn van een centraliserende Europese Unie en aldus MINDER bevoegdheden voor de regio's binnen Europa. Dit is het federalistisch denken in haar meest pure vorm. Dit is het Grote Rijksdenken. Eens te meer is bewezen dat Leterme niet is wie hij tracht te tonen dat hij is bij de Vlamingen. Leterme staat niet achter het beleid op regionale sfeer. Leterme staat achter centralisatie - en dat verklaart ook waarom hij al zijn Vlaamse verkiezingsbeloften heeft ingeslikt enerzijds, en pleit voor het laten samenvallen van de verkiezingen anderzijds.

Madonna gaat Indiaans kindje adopteren

Nieuwe multiculturele gadget : het gekleurde adoptiekindje

U kent het typische verhaal wel van de rijke Westerling die in de verste uithoeken van de wereld een kindje gaat adopteren, liefst eentje met een andere huidskleur. Zodus ook Madonna, alwéér. Blijkt nu dat de zangeres dit keer een meisje uit India wil adopteren. Dit zou haar tweede gekleurde kindje worden. 

Photobucket

Dit klinkt allemaal mooi en medelevend van Madonna, maar is het dat ook? Waarom negeert zij bvb alle naar ouders hunkerende weesjes in eigen land? Waarom negeert zij al deze kinderen in de States die aan de drugs geraken, in de zware criminaliteit terechtkomen, die zichzelf prostitueren, omdat ze niemand hebben om voor hen te zorgen en hen op te voeden zoals het hoort?

Maarneen, de multicul-lovende medemens reist liever de halve aardbol af om een 'puur etnisch' kind te gaan adopteren. Dat staat immers goed, dat staat 'progressief'. Ondertussen zit een enorm aandeel van de Amerikaanse jeugd te creperen...

Zoals gewoonlijk hebben multiculturalisten enkel oog voor het buitenland, maar zijn ze stekeblind voor wat er gaande is in eigen land. Multiculturalisme is een modegril, niet meer dan dat - en dat uit zich zélfs met het adopteren van buitenlandse kindjes.

Gelooft u van niet? Bekijk dan eens die vele reeksen, afleveringen en documentaires op de Westerse staatstelevisies... waar dat ze zulke praktijken, met de benodigde emotionele muziek, komen ophemelen. Het adopteren (van vaak gekleurde kindjes) uit de andere uithoek van de wereld is een multiculturele en materialistische modegril, en niet meer dan dat.