03-04-08

Positivism a Moral Duty?

 Politiek positivisme is géén morele plicht

 Photobucket

 U kent OpenVLD en Verhofstadt hun slagzinnetje wel : “Positivism is a Moral Duty”, ontstolen aan filosoof Karl Popper. Dit is een toch niet zo goedkope uitspraak waar men zomaar zou bij moeten beginnen handjesklappen of hoofdjeknikken.

Aanleiding voor deze tekst was het krantenartikel in GVA-online (3 april 2008)  dat nu reeds weer verdwenen is, en vervangen door een ‘ontkenning’ van eerder in de media gestuurde uitspraken van minister van Mobiliteit van Brempt (sp.a) en de directie van De Lijn – naar aanleiding van de aanhoudende gewelddadige multiculturele conflicten op het openbaar vervoer met steeds jongere allochtone delinquenten. Hier volgt een nog gerecupereerd deeltje van het bericht.

Photobucket


03/04 De Lijn wil personeel spreekverbod opleggen

De Lijn wil haar personeel een spreekverbod opleggen.

Zo wil de directie vermijden dat de maatschappij nog meer in een slecht daglicht geplaatst wordt.

De vakbonden zijn woedend en professor arbeidsrecht Roger Blanpain vindt dit idee 'hoogst ongebruikelijk'.

De Lijn zal dit spreekverbod op de algemene vergadering in mei bespreken. Enkele personeelsleden kregen nu al een brief met de dwingende vraag om te zwijgen.

De directie wil het spreekverbod vastleggen in het arbeidsreglement.

 
GVA


 

Deze berichtgeving, die nu reeds verwijderd is (wat eigen is aan online-kranten) geeft duidelijk weer hoe gevaarlijk politiek positivisme – datgene waar de blauwen hun slagzinnetje van gemaakt hebben – wel niet kan zijn.
 

Politiek positivisme is een term eigen aan de heersende beleidsklasse. Dat zal nooit anders zijn, vermits het nu eenmaal een methode is om aan de macht te blijven in het democratische systeem.
Echter moet je politiek positivisme zien in functie van de ontwikkeling op het vlak van welzijn.

Stijgt het welzijn van élk individu, dan is politiek positivisme echter wél op zijn plaats, maar dat is voor alle duidelijkheid niet het geval in Europa, anno 2008.

Daalt het welzijn, dan is politiek positivisme het gevaarlijkste wat er is (zo begint men bvb gewelddadige feiten te verzwijgen in functie van het multiculturele toekomstoptimisme). Zulke scenario’s zijn eigen aan politieke heerschappijen die trachten ten koste van het welzijn van de bevolking de macht te behouden.

Dat men zulke machtsgeile ‘leiders’ verkiest slaat werkelijk alles. Politiek optimisme zou electoraal moeten worden afgestraft in een tijd waar men bvb vanuit het parlement cijfers uit de criminaliteitsstatistieken verwijderd. Zulke praktijken zijn niet alleen hypocriet, maar nog eens onverantwoord ten aanzien van de bevolking op de koop toe.

26-03-08

Minister Keulen (OpenVLD) is cultureel-schizofreen

25 maart 2008

Keulen vraagt reglement van Liedekerke op


LIEDEKERKE - Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen (Open VLD) heeft het reglement voor de speelpleinwerking in Liedekerke opgevraagd. Daarin staat dat de hoofdmonitor voortaan kinderen kan weigeren die geen Nederlands spreken of begrijpen.

'Principieel kan je geen anderstalige kinderen op gemeentelijke speelpleinwerkingen weigeren', reageert Keulen. 'Dat moet een duidelijk signaal naar Vlaanderen en de wereld zijn'.

decoration


Minister Keulen zegt dat hij de precieze inhoud van het reglement niet kent, maar vindt het principe zeer belangrijk. 'Uitsluiten is geen manier om integratie te bevorderen', zegt Keulen.

decoration


Indien blijkt dat het reglement van de gemeente Liedekerke niet wettelijk is, kan de toepassing ervan vanuit Brussel worden tegengehouden, besluit Keulen.

decoration

Het is vrij ongewoon dat de minister stappen onderneemt nog voor er officiële klachten zijn. avb

Bron: De Standaard

 


 

Mijn reactie hierop : 

Wederom bewijst Marino Keulen (OpenVLD) dat hij niet thuishoort in het Vlaams Parlement. Deze man is onbekwaam coherent te redeneren. Hij klapt cultureel-rechts en denkt dat hij een cultureel-rechts integratiebeleid voert door als een rasechte cultureel-linkseling de integratiedrempels te verzwakken. Ik noem zulke mensen cultureel-schizofrenen. Dit is te gek voor woorden. Je kan het een wonder noemen dat deze man met zulk een beperkt leidersintellect en zulk een beperkt redeneringsvermogen verkozen raakt op een toch wel belangrijke ministerpost... of is dit nu eenmaal eigen aan de kiezende meerderheid; dat zij voor onbekwame leiders kiezen?

Iets ontgaat me bij die multiculturalisten genre Marino Keulen : zij propageren de multicultuur als een leuke manier om elkaars cultuur te leren kennen - maar doen er beleidsmatig alles aan om nét niet met elkaar te kunnen communiceren.

 


Voor hen die weten willen wat ik nu juist bedoel onder de term 'cultureel-schizofreen' verwijs ik naar volgende URL : http://schrijfsels.skynetblogs.be/post/5699375/bent-u-cultureelrechts-cultureellinks-of-cult

Uitbreiding euthanasiewetgeving? Neen!

dinsdag 25 maart 2008

Open VLD denkt aan de uitbreiding van euthanasie naar minderjarigen en dementerenden.

Moet de euthanasiewet uitgebreid worden?

Een wetgeving op een euthanasie als onbewuste doding door derden is niet toelaatbaar. Een uitbreiding naar dementerenden en kinderen, daar ben ik aldus hevige tegenstander van. De huidige euthanasiewetgeving is niet toelaatbaar vermits ze de toestemming van anderen dan de geëuthanaseerde benodigd. In een wereld waarin niet verwacht kan worden dat iederéén 'moreel verantwoord' handelt kun je dergelijke toestanden gewoonweg niet vertrouwen, en dat is zeker het geval binnen een monetaire wereld. Het legt immers de weg open naar 'gelegaliseerde moord'.

decoration

Voor de invulling die ik geef aan euthanasie verwijs ik naar de URL :  http://schrijfsels.skynetblogs.be/post/5697979/euthanasie