28-06-08

Olivier Maingain, de zelfbenoemde 'liberaal'

FDF-voorzitter Olivier Maingain speelt manipulatief spelletje

decoration Voor de voorzitter van het FDF Olivier Maingain voert Vlaanderen het programma van het Vlaams Belang uit door mensen te discrimineren op basis van taal. Hij vraagt de Vlaamse partijen de reglementen te veroordelen die uitsluiten op basis van taal.

Maingain zegt dat de internationale conventies stellen dat het taalcriterium geen voorwaarde mag zijn in verband met het uitoefenen van de basisrechten. Hij verwijst naar het verkrijgen van een eigendom en naar sociale bijstand. Om de onderhandelingen over een staatshervorming tot een goed einde te brengen, moeten Franstaligen en Vlamingen volgens Maingain "de basisrechten op dezelfde manier lezen".


De FDF-voorzitter reageert positief op Groen!, dat de taalvoorwaarden uit de Vlaamse Wooncode wil herzien. Hij vraagt de andere Vlaamse partijen te zeggen dat "die methodes voor eeuwig verbannen zullen worden" en hun lokale mandatarissen onder druk te zetten de maatregelen in te trekken. "Uiteindelijk wordt hier een beleid gevoerd het Vlaams Belang waardig: mensen uitsluiten op basis van taal, dat is wat het Belang voorstelt in zijn programma", besluit Maingain. (belga/tdb)

Het moet gezegd worden dat Olivier Maingain goed kan zeggen hoe het feitelijk niet is. Zo stelt de man dat het discrimineren van bepaalde bevolkingsgroepen in hun dagdagelijkse doen en laten een typisch VB-discours is. Niets is minder waar. De grote scheidingslijn tussen het discours van het VB en het discours van de andere één-pot-nat-partijen is het al dan niet bepleiten van sterke grenzen (integratiebeleid, tewerkstellingsbeleid).

Het VB is zowat de énige partij die pleit voor sterke grenzen, terwijl de andere pleiten voor zwakke grenzen. En laat je niet verwarren, IK-partijen als deze van Jean-Marie Dedecker of Nicolas Sarkozy zijn niets meer dan partijen die rechtse verkiezingspraat verkondigen, maar in het parlement én in de kleine lettertjes van hun programma met linkse hand (zullen) regeren, en uiteindelijk de grenzen nog wat meer open trekken.

Nu, waarom breng ik de sterkte van de staatsgrenzen nu in verband met het discrimineren van bepaalde bevolkingsgroepen? Omdat het ene een directe invloed heeft op het andere. Ik leg uit :

Hoe sterker de staatsgrenzen (integratiebleid, tewerkstellingsbeleid) zijn, hoe minder sociale problematiek er heersen zal tussen de verschillende bevolkingsgroepen (van verschillende etnische afkomst). Hoe minder sociale problematiek er heerst tussen de verschillende bevolkingsgroepen, hoe minder noodzaak er zal zijn aan maatregelen om deze sociale ongelijkheid de wereld uit te helpen (en dit om zowel cultuurprotectionistische als economische redenen).  En uiteindelijk; hoe minder sociale maatregelen nodig zijn, hoe minder sterk er zal moeten gediscrimineerd worden op vlak van sociale kwesties, en mbt dit voorbeeld op het vlak van de woningmarkt. 

In deze materie maak ik dus géén onderscheid tussen positieve of negatieve discriminatie, begrijpende dat positieve discriminatie en negatieve discriminatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn : zo is het bevoordelen van de ene groep per definitie het benadelen van de andere groep.

Vice versa kan men nét dezelfde redering volgen en concluderen dat hoe zwakker de staatsgrenzen zijn, hoe sterker de benodigde discriminatie op vlak van sociale kwesties zal moeten zijn.

Nu heb je in het politieke spectrum één grote breuklijn : collectivisme versus individualisme.

Het eerste, collectivisme, gaat uit van de verschillende bevolkingsgroepen en zal aldus deze verschillende bevolkingsgroepen verschillend gaan benaderen met behulp van bvb positieve of negatieve discriminatie.

Het tweede, individualisme, gaat er van uit dat de wet op gelijkmatige wijze van toepassing is op élk individu uit de samenleving.

Aldus kan men via het inzicht dat sterke grenzen minder discriminatie nodig maken concluderen dat sterke grenzen in principe HET streefdoel van de vrijheidsgezinde individualisten zou moeten zijn.


decoration

En nu trek ik deze conclusie terug in verband met de stelling van Olivier Maingain dat zulke (taal-)discriminatoire maatregelen typische VlaamsBelang-maatregelen zouden zijn. 

Akkoord, het is waar dat het Vlaams Belang steevast meestemt met zulke maatregelen, maar dit is louter een cultuurprotectionistisch gevolg van het feit dat de grenzen van deze staat al zovele decennia worden opengetrokken tot in het absurde toe. Want inderdaad, wanneer sterke landsgrenzen (integratiebeleid, tewerkstellingsbeleid) niet bestaan, dan is de énige laatste cultuurprotectionistische en economisch-protectionistische stellingname die nog enig iets helpen kan discriminatie van bevolkingsgroepen.

Dit is dus de reden waarom ik stel dat extreemrechts de individualistische toer op moet gaan, vermits zowel extreemrechts als het (ultra-vrijheidsgezinde) individualisme wel varen bij het sluiten van de grenzen; het is hun beider raakvlak.

En laat deze zelfverklaarde liberalen als Maingain, Verhofstadt of aanhangers maar in de waan dat zij vrijheidsstrijders zijn, terwijl ze nét zélf de grenzen openstellen, en dus discriminatie van deelcollectieven van de voltallige bevolking STIMULEREN.

Het nieuwe Verzet is in de opmars - in naam van de vrijheidsstrijd - en dit keer komt zij uit rechts-nationalistische hoek. Laat ons samen strijden tégen het openstellen van de grenzen, en laat ons voorlopig nog éven het zware interculturele én sociale conflict waar we op afstevenen uitstellen door hier en daar nog enkele cultuurprotectionistische wetten toe te passen.

Of hoe ik eigenlijk stel dat Olivier Maingain niets anders is als een Franstalig kind op een tweetalige school dat jaren lang een vlaamstalig kind heeft uitgesloten op de speelplaats, en vervolgens, wanneer na al die jaren dat Vlaamstalige kind een steek teruggeeft, Franstalig Maingainke gaat klagen bij Meester Europa dat het allemaal niet eerlijk is...

Maingain is een manipulator, hij is een zoveelste zelfbenoemde liberaal die zélf de oorzaak is van het verval van de vrijheid van het individu. En dat vervak uit zich op zovele manieren... zowel op het vlak van discriminatie en collectivisme, maar ook op het vlak van socialisering, veiligheidsmaatregelen, herverdeling... 

Daarom : sluit de grenzen NU! En Lang Leve het Europa der Volkeren!

 

 

Commentaren

Uw posts zijn al korter, dat is al een begin. Nu nog zien dat er minder onnozelheden uit uw mond komen de volgende keer dat ge beslists u nog eens voor uwe computer te zitten. Iets zegt mij dat dat moeilijk zal zijn.

Ik zal hier ook een klein postje doen. Mijn stelling is dat de democratisering van het onderwijs en de wijdverspreide mogelijkheden van ICT het mogelijk maken voor elkeen zijn mening te ventileren. Dit heeft tot gevolg dat er een overaanbod van persoonlijke meningen de wereld worden ingestuurd die oncontroleerbaar worden en de waarde van objectiviteit en feiten doen dalen.

Door deze blog open te klikken hoef ik bijna geen bewijzen meer te zoeken. Maar dan zou ik in dezelfde val trappen als jij natuurlijk.

Hoe is het in godsnaam mogelijk om bij Maingain te beginnen en te eindigen bij een verenigd Europa? Hebde gij ooit al gehoord van een rode draad? Structuur? En dan heb ik het nog niet over die rare heresnkronkels die deze gedrochten van 'teksten' (ik wil ze zo zelfs niet noemen) mogelijk maken.

STOP STOP STOP, ventileer uw mening liever in een schriftje en geef het aan de papa en de mama, laat ze het eens lezen en het afstempelen met wat lieve woordjes.

Deze blog is het toppunt van abusrditeit, ik denk dat ik er geld voor zou over hebben om u die dingen te zien schrijven en te zien hoe je in godsnaam die dingen aangeschreven krijgt en ze dan nog een zweem van rationaliteit probeert te geven.

Gepost door: jens | 30-06-08

Tof trouwens dat je nu alles modereert. Toch vreemd dat de vrije meningsuiting zo stiefmoederlijk wordt behandeld door iemand zijn mond vol heeft van grote woorden en niets liever doet dan zijn politiek incorrecte mening van zich af te schrijven.

Jammer, kritiek geven probeer je, kritiek krijgen is precies nog moeilijker voor jou

Gepost door: jens | 30-06-08

@ Jens. Elke globalist-collectivist zijn uitspraken kan je ventileren in grotere contexten. Het zou maar triest zijn moest je dit niet doen... bij bvb het lezen van de krant.

Wat betreft je zogenaamde 'democratisering van het onderwijs die het mogelijk maakt dat elkeen zijn mening ventileren kan'... daar kan ik niet mee akkoord gaan. Het zogenaamde 'democratiseren van het onderwijs' is eens te meer een collectivistische evolutie die toelaat dat de meerderheid het haalt van de minderheid, zowel in wijze van onderwijzen als wijze van examineren. Het is een directe uitsluiting van al wat een uitzondering op de norm is. In deze postmoderne tijden waar alles in grafiekjes en statistische onderzoekjes wordt gegoten betekent dit het opleggen van een handicap aan 33% van de respondenten.

En vergeet het maar dat het internet niet zal geventileerd worden binnen dit en de zovele decennia. Die evolutie is zowat niet uit te sluiten. Tenzij je natuurlijk in de naïeve utopie leeft dat de hedendaagse mens opeens niet meer tot machtsgrepen in staat zou zijn.

Even eindigen met mooie woorden van ik weet niet meer wie : Democratie is dat systeem waar iedereen kan zeggen wat hij denkt, en doet wat hem gezegd wordt.

En zelfs dat zinnetje is heden ten dage aan het afbrokkelen... CGKR en andere vormen van gedachtenpolitie(k) steken wéér de kop op.

Gepost door: RG | 24-07-08

De commentaren zijn gesloten.