26-03-08

Betoog voor het behoud van het kartel CD&V-NVA

Ik lees en hoor tegenwoordig vaak van Vlaamsnationalisten dat het Vlaamse kartel CD&V-NVA maar beter splitsen moet omwille van 'het verraad van Leterme'. Nu; ik zal zeker niet ontkennen dat Leterme in de eerste plaats zijn kiezers heeft verraden, en in de tweede plaats zijn kartelpartner... erger nog : ik zal de eerste zijn om het te zeggen! Maar laat dit alstublieft niet leiden tot een splitsing van het kartel. Net als deze vele Vlaamsnationalisten zag ik voor NVA de beste keuze dat ze zich los zou rukken van het kartel en zou gaan voegen bij LDD. Echter zie ik zulk een scenario enkel en alleen nog méér de vlaamse krachten (VB enerzijds en dat hypothetisch nieuwe kartel NVA-LDD anderzijds)  uit elkaar spelen. En laat die verdeeldheid nu nét onze zwakte zijn om ook maar iets te betekenen in de Belgische politiek!

Nu : waarom mag het kartel in Vlaanderens naam onder géén beding splitsen :

De kranten hebben samen met de blauwe criminelen (dit is mijn koosnaampje voor de blauwen die zichzelve onterecht 'liberalen' noemen) er nu bijna een jaar lang alles aan gedaan om leterme en zijn kartel kapot te maken. Zo zag je bvb heel de poppenkast in Hertogginendal lang Bart Somers (OpenVLD) vlaamsgezind klappen, terwijl Karel deGucht (ook OpenVLD) in de media sterk belgicistisch uit de hoek kwam. Vergis u niet : de OpenVLD is nooit gestopt zéér Belgicistisch te zijn.

decoration

Wanneer het kartel dus splitsen zou zullen ze ALLEN (Waalse leiders, blauwe vlamingen, rode vlaminge, groene vlamingen en de politieke media) in hun pollekes wrijven want : opdracht volbracht!

Belgicistisch paars heeft schrik van een groot vlaams kartel - zeker in 2009, want dan zou het wel eens goed kunnen dat dat grote vlaamse kartel een forza flandria zou aangaan met LDD en VB - en net uit die angst zal paars en onze journalistiek er alles aan doen om te voorkomen dat dat kartel blijft bestaan. Onze media zullen bij een splitsen van het kartel Leterme volledig onder de grond begraven. Zij die denken dat Leterme zal opgehemeld worden als 'de redder des vaderlands', vergeet het maar. Wees daar maar zeker van.

NVA moet niet samen met LDD in een kartel stappen : dat zou toch enkel de vlaamse zaak schaden. Het zou enkel een electoraal voordeel opleveren op korte termijn. Op lange termijn zou het enkel de Vlaamse krachten verdelen.


NVA moet daarentegen in Vlaanderens naam het kartel in stand houden en doorbomen om in 2009 met een forza flandria het cordon te doorbreken, samen met LDD. Het cordon doorbreken zal bespreekbaar worden omdat (1) de programma's van LDD, kartel en VB sterk overeenkomenen (2) het volk eindelijk recht heeft op een regering met een consequent programma.

De vlaamse kwestie is enkel en alleen actueel omdat het kartel bestaat, omdat CD&V groot is en omdat CD&V vlaamsgezind via het kartel kon overkomen zonder over te komen als de zogenaamd 'mentaal-gehandicapte vlaamsnationalisten' (om het met de woorden van OpenVLD'er Herman de Croo - de eerste Belgische ereburger - te zeggen). Het kartel moet blijven bestaan. Gun dit de blauwe criminelen slangen en co niet, zij verdienen het niet 30% van de Vlaamse kiezers tegen elkaar uit te kunnen spelen.

 

Commentaren

Ik lees hier met (enige) voldoening dat je een thema aansnijdt dat in de Vlaams nationalistische hoek tegenwoordig niet al te populair is , nl. de noodzaak om kartel niet te splitsen.Na de regeringsvorming van 20/3 heb ik ook zin gehad in vloeken uit te barsten , toen ik de ongelooflijke esbattementen van NVA en B De Wever aanschouwde.Ook ik heb die mosselmentaliteit van het NVA-aanhangwagentje verwenst . Maar ... ik geef je overschot van gelijk ; het kartel
CD&V/NVA mag niet opgeblazen worden . In dit onland geldt er voor de partijen nog altijd macht en niets anders als macht .
Elke partij , voorzeker de zogeheten traditionele , heeft angst voor "een grote partij" want een grote partij betekent grote macht. Dus wordt er alles aangedaan , ja ook het VB speelt daarin mee , om dé grote partij van het ogenblik ,nl. het kartel kapot te krijgen. Als men de naieviteit bekijkt waarmee Leterme het verderfelijke spel bekijkt dat onder zijn ogen door Open-VLD gespeeld wordt , kan men het bijna niet geloven.
Ook voor Franstalig Belgie is een grote Vlaamse partij hét
schrikbeeld. Van een Forza Flandria heeft men in het zuiden geen angst . In een samengaan van VB ,LDD en NVA geloven ze toch niet .Ze kennen hun pappenheimers en weten dat het Vlaams gekrakeel hen garantie biedt tegen het ontstaan van die éne grote Vlaamse partij.
Blijft er natuurlijk over ; het kartel CD&V-NVA , voor het ogenblik nog altijd de grootste Vlaamse partij , maar ook de grootste partij van dit Belgie . Het is duidelijk , eenmaal dit kartel gesloopt ( en geloof me van slopen kennen ze iets , daar in het zuiden) zullen franstaligen , blauwe colleboralen , groene en rode tomaten weer en méér met hun spierballen kunnen rollen. Dat Leterme "voorlopig" door het (franstalige" politieke establishment kon gerecupereerd worden , betekent belange niet dat de politieke formatie CD&V-NVA uit mekaar gespeeld is.
Daarom , liefst geen opblazen van het kartel.

Gepost door: Maes Theo | 27-03-08

De commentaren zijn gesloten.