26-03-08

Bent u cultureel-rechts, cultureel-links of cultureel-schizofreen?

Bent u cultureel-rechts, cultureel-links of cultureel-schizofreen?

decoration

Nooit zal je mij horen praten over 'rechts' of 'links'. Je zal me steeds horen praten over 'cultureel-rechts', 'cultureel-links', 'cultureel-schizofreen', 'economisch-rechts' en 'economisch-links'. Dit omdat dit groepen zijn waar ik wetmatigdheden heb in ontdekt doorheen de jaren, en omdat elk partijpolitiek individu te plaatsen valt onder een cultureel-economische combinatie van deze groepindelingen. 

Voorlopig onderscheid ik de verschillende culturele indelingen waartoe het partijpolitiek individu behoort :  

De cultureel-rechtse groep :
- Voorstander van de grondgebiedelijke monocultuur,
- Voorstander culturele soevereiniteit van de natiestaat,
- Kan ethisch progressief of conservatief zijn (is wel veelal ethisch conservatief, maar niet noodzakelijk), deze breuklijn is immers een oude niet meer ter zake doende breuklijn die nog voortvloeit uit de strijd tegen de Verlichting
- Protectionistisch (protectionisme van eigen volk, eigen economie, eigen cultuur) ingesteld via het creëren van grenzen (grenzen in de vorm van een sterk integratiebeleid of sterk assimilatiebeleid, en in de vorm van een sterk twerkstellingsbeleid en moeilijk profitariaat van de immigranten ifv de sociale zekerheid). Het 'eigen volk eerst'-principe.
- Dit uit zich in individualistisch denken via ONgelijkheidsdenken en bvb 'het recht van het immigrerende individu op volledige assimilatie' (dit alles te wijten aan de idee van soevereiniteit van de eigen cultuur en de idee van de monocultuur)

De cultureel-linkse groep :

- Voorstander van de grondgebiedelijke multicultuur
- Voorstander van individuele culturele identiteitssoevereiniteit van elke burger
- Kan ethisch progressief of conservatief zijn (is wel veelal ethisch progressief, maar niet noodzakelijk), deze breuklijn is immers een oude niet meer ter zake doende breuklijn die nog voortvloeit uit de Verlichtingsstrijd tegen de Kerk.
- Open-grenzen-politiek = het tegenovergestelde van het (cultureel-rechtse) protectionistische beleid; de idee van de vrijheid van de identiteit van elke inwoner staat centraal, dit alles ten koste van de eigen economie, de eigen cultuur, de eigen sociale zekerheid. Een zwak integratie of geen integratiebeleid, een zwak tewerkstellingsbeleid en dus gemakkelijk profitariaat van immigranten. Het 'ander individu eerst'-principe of 'andere identiteit eerst'-principe.
- Dit uit zich in collectivistisch denken via gelijkheidsidealen en bvb 'het recht op vrijheid van religie' (dit alles te wijten aan de idee van vrijheid van de culturele identiteit van elke burger)

Volgende twee groepen die ik niet onder consequent-ideologische wetmatigdheden kan plaatsen noem ik de 'cultureel-schizofrene' groep
- 'Cultureel-rechtsen' die inhumane deportaties van onschuldige immigranten (= deportaties van gehele bevolkingen) beogen of 'cultureel-rechtsen' die streven naar de monocultuur op grootgrondgebied (en dus streven naar een unitaire identiteit op grootgrondgebied) plaats ik onder geen enkele van de twee categoriën vermits zij zich inlaten met een collectivistisch (het groepsdenken) denken (dat cultureel-links geöriënteerd is) én toch nog pleiten voor de idee van de (cultureel-rechts geöriënteerde) monocul.
- Cultureel-linksen die opengrenzenpolitiek combineren met druppels water op een hete plaat zoals de huidige correctiemaatregelen voor bvb een integratiegericht woningbeleid, plaats ik om dezelfde reden niet in één van de twee categoriën (zij hebben een neiging tot individualistisch denken, maar binnen het kader van een collectivistisch beleid). Een rasvoorbeeld is Marino Keulen.

De commentaren zijn gesloten.